Facebook
Youtube

Poznaj moją organizację - BOIK

Gostyński samorząd, wspólnie z KGW Krajewiczanki, zainicjował akcję „Poznaj moją organizację”. Jej celem jest zaprezentowanie szerokiego grona organizacji pozarządowych, które na terenie naszej gminy działają dla mieszkańców Gostynia oraz okolic. Akcja przybliża profil działalności prezentowanych organizacji pozarządowych, stanowi okazję do wzajemnego poznania się, ale jest również zachętą dla osób chcących włączyć się w działania sektora NGO.
Dziś prezentujemy działalność Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Marysinie.
BOIK funkcjonuje od lipca 2001 roku.
Cały czas pracujemy z kobietami i dziećmi ofiarami przemocy domowej , bezdomnymi, często z osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności. Liczne szkolenia dotyczące różnych aspektów przemocy domowej oraz ścisła współpraca z policją, OPS, PCPR, kuratorami pozwoliły nam na wypracowanie takich metod pracy, które pozwalają kobietom wrócić do społeczeństwa po pobycie w naszym Ośrodku i dawać sobie radę w samodzielnym życiu. Pracujemy również z dziećmi by przywrócić im radość życia. Często pracujemy z kobietami, które mają problemy wychowawcze próbując je korygować.
BOIK otrzymuje dotacje na swą statutową działalność - realizuje zadania publiczne na rzecz takich podmiotów jak: Wojewoda Wielkopolski, Powiat Gostyński, samorządy gmin: Piaski, Poniec, Krobia, czy Gostyń.
W 2022 roku BOIK udzielił schronienia 37 osobom z Ukrainy. Pierwsze osoby znalazły gościnę już w trzecim dniu wojny - 27 lutego 2022.
W roku 2022 dwie osoby pracujące w BOIK współtworzyły Wielkopolski Model Wspierania Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie na kilka lat.
Od dwóch lat bierzemy udział w akcji "Paczuszka dla Maluszka". W roku 2022 obdarowaliśmy 54 dzieci z Polski oraz z Ukrainy.
Każdego roku około 1000 osób korzysta z pomocy ośrodka. Jesteśmy organizacją, która ma wielu przyjaciół którzy nas wspierają w najróżniejszej formie. Za to wszystkim dziękujemy. Bez tej pomocy nie moglibyśmy pomagać innym.

Pliki do pobrania: