Facebook
Youtube

Oferta UKS Kaniasiatka

Burmistrz Gostynia informuje, że na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 ze zm.), Uczniowski Klub Sportowy KANIASIATKA zwrócił się o dofinansowanie zadania pn. „Wyjazd na finał Mistrzostw Polski w Minisiatkówce Dziewcząt Czwórek”.

Oferta dostępna jest tutaj. Uwagi do oferty można zgłaszać do piątku 17 czerwca 2022 roku.