Facebook
Youtube

Poznaj moją organizację - OSP w Goli

Gostyński samorząd wspólnie z KGW Krajewiczanki zainicjował akcję „Poznaj moją organizację”. Jej celem jest zaprezentowanie szerokiego grona organizacji pozarządowych, które działają na terenie naszej gminy dla mieszkańców Gostynia oraz okolic. Akcja ma przybliżyć profil działalności prezentowanych organizacji pozarządowych, być okazją do wzajemnego poznania się, ale również zachętą dla osób chcących włączyć się w działania sektora NGO. W dzisiejszej odsłonie akcji „Poznaj moją organizację” przedstawiamy bliżej Ochotniczą Straż Pożarną w Goli.

Ochotnicze Straże Pożarne to organizacje pozarządowe utworzone na prawach stowarzyszenia, działające na podstawie ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Oznacza to, że OSP jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem podejmującym działania w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska.
W Polsce działa ponad 16 tysięcy takich formacji, a tylko 4.341 włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w tym OSP w Goli.
Dobre wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podejmowanie działań w wielu zakresach ratownictwa m.in ratowniczo-gaśniczego, technicznego, powodziowego, chemicznego i ekologicznego, medycznego, wysokościowego, wodnego czy wielu innych.
Organizacje OSP to również działalność kulturalna i oświatowa w ramach, których organizowane są m.in. turnieje wiedzy pożarniczej, zawody sportowo-pożarnicze, przeglądy i festiwale orkiestr oraz zespołów artystycznych czy obozy szkoleniowo-wypoczynkowe.
Przedstawiciele OSP - druhowie często organizują również akcje honorowego krwiodawstwa, kluby dawców szpiku kostnego, pomoc niepełnosprawnym czy chorym, ludziom poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych. Spektrum działania OSP jest ogromne i bardzo różnorodne.

OSP w Goli to jednostka z 86 letnią tradycją, inwestująca w samorozwój oraz rozwój organizacji, dbającą szczególnie o bezpieczeństwo swojej lokalnej społeczności, ale również mieszkańców gminy Gostyń. Jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Dzięki bogatemu wyposażeniu OSP w Goli ma duże możliwości działania, druhowie z Goli posiadają dwa samochody niezbędne w ich pracy:
· ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P450XT GCBA7/52 w wersji uterenowionej ze zbiornikiem wodnym 7000l i zbiornikiem na środek pianotwórczy 700l. W zabudowie zawiera m.in. najaśnicę, wentylator oddymiający, działko przenośne, pompę pływającą, szlamową i zanurzeniową oraz agregat prądotwórczy, piłę ratowniczą, piłę do drewna, piłę do betonu, 6 kompletnych aparatów ochrony dróg oddechowych, zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1, szybkie natarcie, 16 węży tłocznych, 2 węże ssawne i zestaw kominowy;
· średni samochód ratowniczo-gaśniczy Star GBA 2,5/16 ze zbiornikiem wodnym 2500l i zbiornikiem na środek pianotwórczy 250l. W zabudowie zawiera m.in. najaśnicę, wentylator oddymiający, pompę pływającą, agregat prądotwórczy, piłę do drewna – 2 szt., piłę do betonu, 4 kompletne aparaty ochrony dróg oddechowych, zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1, defibrylator AED, szybkie natarcie, 15 węży tłocznych, 3 węże ssawne i zestaw kominowy.
W Gostyniu mieści się siedziba Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP Państwowej Straży Pożarnej, zdarzają się jednak sytuacje, że zawodowi strażacy PSP zostają wezwani do zdarzeń na terenie innych gmin i wówczas jednostka OSP w Goli stanowi główne zabezpieczenie mieszkańców i mienia na terenie gminy Gostyń.

OSP w Goli - plik PDF