Facebook
Youtube

Poznaj moją organizację – KGW Krajewiczanki

W poniedziałek 5 grudnia przypada święto wszystkich osób działających w trzecim sektorze – „Międzynarodowy Dzień Wolontariusza”. W Polsce działają dziesiątki tysięcy organizacji pozarządowych, w gminie Gostyń szacujemy, że aktywnie działa kilkadziesiąt podmiotów typu NGO takich jak m.in. stowarzyszenia, związki, kluby sportowe, OSP, koła gospodyń wiejskich, fundacje.

Z okazji „Międzynarodowego Dnia Wolontariusza” Koło Gospodyń Wiejskich „Krajewiczanki” we współpracy z gostyńskim samorządem zainicjowało akcję „Poznaj moją organizację”. Jej celem jest zaprezentowanie szerokiego grona organizacji pozarządowych, które działają na terenie naszej gminy i dla mieszkańców Gostynia oraz okolic. Akcja ma przybliżyć profil działalności prezentowanych organizacji pozarządowych, być okazją do wzajemnego poznania się, ale również zachętą dla osób chcących włączyć się w działania sektora NGO. Dziś inaugurujemy akcję „Poznaj moją organizację”, a kolejne będziemy prezentować sukcesywnie w następnych tygodniach.

Przedstawiamy jedną z najmłodszych organizacji pozarządowych w naszej gminie – Koło Gospodyń Wiejskich Krajewiczanki, które powstało w 2019 roku, działa aktywnie i z sukcesami pozyskuje zewnętrzne, nie tylko gminne, dofinansowania. Członkinie, przy udziale mieszkańców, zrealizowały do tej pory 7 projektów na łączną pulę przekraczającą 120 tys. zł. Jak same mówią o sobie „Jesteśmy grupą aktywnych, gospodarnych kobiet tworzących niezależną organizację, kultywujących tradycję regionu -bogactwo, które zostało nam po naszych lokalnych pradziadach”. Zapraszamy, poznaj z nami - Koło Gospodyń Wiejskich Krajewiczanki. Wizytówkę organizacji można pobrać tutaj.

Pliki do pobrania: