Facebook
Youtube

Oferta w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Gostynia informuje, że na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1327 ze zm.), Stowarzyszenie Klub Sportowy Sporty Walki Gostyń z siedzibą w Gostyniu zwróciło się o dofinansowanie zadania pn. „Sobota Bokserska o puchar Burmistrza Gostynia”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do poniedziałku 28 listopada 2022 roku.

Oferta dostępna jest tutaj.