Facebook
Youtube

Oferta w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Gostynia informuje, że na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1327 ze zm.), Stowarzyszenie Klub Sportowy Sporty Walki Gostyń zwróciło się o dofinansowanie zadania pn. „Wyjazd Marianny Gorzelannej na Mistrzostwa Europy”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do piątku 22 lipca 2022 roku.

Oferta dostępna jest tutaj: https://biuletyn.gostyn.pl/artykul/134/12475/oferta-realizacji-zadania-publicznego-od-4-08-2022-do-15-09-2022-roku