Facebook
Youtube

Oferta Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej

Burmistrz Gostynia informuje, że na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 ze zm.), Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera, zwróciło się o dofinansowanie zadania pn. „Qultura w barokowym klasztorze 2022”.

Oferta dostępna jest tutaj. Uwagi do oferty można zgłaszać do wtorku 31 maja 2022 roku.