Facebook
Youtube

Oferta Stowarzyszenia Kulturalnego Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń

Burmistrz Gostynia informuje, że na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 ze zm.), Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń, zwróciło się o dofinansowanie zadania pn. “Ochryda 2022” Udział Orkiestry Dętej Miasta i Gminy Gostyń i Mażoretek BIG BANG Gostyń na KOSTOSKI INTERNATIONAL FESTIVAL w Ochrydzie (Macedonia Północna).

Oferta dostępna jest tutaj. Uwagi do oferty można zgłaszać do piątku 17 czerwca 2022 roku.