Facebook
Youtube

Oferta OSP w Starym Gostyniu

Burmistrz Gostynia informuje, że na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 ze zm.), Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Gostyniu zwróciła się o dofinansowanie zadania pn. „Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminy Gostyń”.

Oferta dostępna jest tutaj. Uwagi do oferty można zgłaszać do piątku 17 czerwca 2022 roku.