Facebook
Youtube

NGO: przyznano dotację

Przyznano dotację na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, w ramach tzw. „małego grantu”. Wsparcie otrzymało Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera.

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera otrzymało dotację gminy Gostyń w wysokości 10 000 zł na realizację zadania publicznego pn. „Qultura w barokowym klasztorze 2022”.

Zadanie zostanie zrealizowane z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.